Hesap Bilgileri

Kişisel Bilgiler

Profilinin herkese açık olduğundan emin ol!
Karaca Kulüp'ü öneren arkadaşının instagram kullanıcı adı:

Ödeme Bilgilerim

İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu İşbirliği Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Sultan Selim Mah. Lalegül Sk. No: 10 Nef 09 Plaza A Blok K: 6 D: 71 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Fuagra Reklam Bilişim Organizasyon Yayıncılık ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“DeneyenlerBilir”) ile diğer tarafta, ____________________________________ __________ / __________ adresinde bulunan numaralı _______________ (“Kullanıcı”) arasında 06/23/2024 tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme’de DeneyenlerBilir ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

2. KONU

DeneyenlerBilir, sağladığı web platformu üzerinden üye olan Kullanıcıyı, üye olduğu Karaca Kulüp Satış Ortağı bölümüne kayıt eder. Kullanıcı, Satış Ortağı olarak kayıt olduğu Karaca ürünlerinin linklerini paylaşarak satışına neden olduğunda, belirtilen oran ve haklar kapsamında kendisine nakit komisyon ödemesi DeneyenlerBilir tarafından yapılır. İşbu Sözleşme’nin konusu gerçekleştirilecek işbirliğine ilişkin Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu hizmetlerin doğrudan kendisi tarafından yerine getirileceğini taahhüt etmektedir.

3. SÜRE

İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, yükümlülüklerin tamamlanması ile kendiliğinden sona erecektir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1

Taraflar arasında gerçekleştirilecek işbirliği kapsamında Kullanıcı, “DeneyenlerBilir” üzerinde “DeneyenlerBilir” in anlaşmalı olduğu Karaca’nın satışa açmış olduğu ürünlerinin tanıtımı için içerik üretecek, veya ilgili ürünün sayfasındaki hazır içerikleri kullanacak, bu çerçevede DeneyenlerBilir sitesi üzerindeki ilgili alanda Karaca’ya ait ürünlerden kendi seçtiği ürünlerin satışa sunulduğu bir online statik sayfa (“Link”) oluşacak, bu linkleri sosyal medya platformlarında paylaşacaktır.

4.2

İşbu Sözleşme’nin 4.1. maddesinde belirtilen ve Kullanıcı tarafından oluşturulan/oluşturulacak linkler Kullanıcı’nın istediği online offline kanallardan olduğu gibi, Instagram, Youtube, Tiktok, Twitch, Snapchat ve Facebook üzerinde ve bu platformlar tarafından onaylanan/duyurulan diğer platformlar aracılığı ile de paylaşılabilir.

4.3

Kullanıcı tarafından oluşturulan ve işbu Sözleşme’nin 4.1. maddesinde belirtilen statik sayfanın URL'i üzerinden gelen bir önceki güne ait trafik ve satış verileri, DeneyenlerBilir web sitesinde, kullanıcının üye bilgileri ile giriş yaptığı profil sayfasında yayımlanacaktır. Bu maddede belirtilen trafik ve satış verilerine ilişkin bir uyuşmazlık olması halinde DeneyenlerBilir’in anlaşmalı olduğu ve kullanıcının satışını link dağıtarak gerçekleştirdiği markanın veri ve kayıtları esas alınacak olup Kullanıcı bu verilere itiraz etmeyeceğini, herhangi bir uyuşmazlıkta bu verilerin uyuşmazlığın çözümü için esas alınacağını, markanın geçmiş ve geleceğe yönelik en geniş anlamda gayrikabili rücu ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4

Kullanıcı’nın DeneyenlerBilir’e üye olurken girdiği bilgileri DeneyenlerBilir platformu KVKK hükümleri uyarınca Kullanıcı bilgi gizliliğine uygun olarak saklayacak ve Kullanıcı’nın rızası ve onayı dışında herhangi bir 3. Taraf ile paylaşmayacaktır.

4.5

Kullanıcı, DeneyenlerBilir’in aşağıda belirtilen hususlarda kendisinden beklenen nitelikleri haiz olduğunu beyan ve taahhüt eder:
(a) İş kalemlerini, tanıtılacak özellikleri ve ürünün ne olduğunu işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde ve DeneyenlerBilir’in anlaşmalı olduğu Karaca markası tarafından belirtilen standartlarda ve şekilde sunacaktır;
(b) İş kalemlerini yerine getirirken daima uygun ve profesyonel bir şekilde davranacaktır;
(c) DeneyenlerBilir’in anlaşmalı olduğu Karaca markasının menfaatlerini korumak, tanıtmak ve geliştirmek adına elinden gelen en iyi çabayı gösterecektir;
(d) Kendisi tarafından verilen tüm tavsiyeler ve bilgiler, yapılan tüm beyanlar, açıklamalar işbu sözleşmenin amacına uygun olacaktır.
(e) Kamuyu yanıltacak bilgiler yaymayacak, ürün hakkında gerçek dışı beklentiler yaratacak söylem ve tanımlar yapmayacaktır.

4.6

Kullanıcı, Sözleşme konusu iş kalemlerini yerine getirirken “DeneyenlerBilir” ve “DeneyenlerBilir’in anlaşmalı olduğu Karaca ile bağlantılı diğer markaların imajına uygun hareket edeceğini, negatif ve ahlaka, etiğe aykırı bir söylemde bulunmayacağını ve/veya herhangi bir şekilde markayı kötülemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7

Kullanıcının işbu maddelere aykırı davrandığının tespiti halinde DeneyenlerBilir, kendisine uyarı yapmadan üyeliğini feshederek platformu kullanmaktan menetme hakkına sahiptir. Tüketiciyi yanıltıcı, ürüne/markaya zarar verecek bir paylaşım yaptığı tespit edilip üyeliği fesh edilen kullanıcı DeneyenlerBilir’den hiçbir alacak talebinde bulunamaz.

4.8

Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu hizmetlerle bağlantılı tüm kişilik haklarının münhasır bir temelde DeneyenlerBilir’e ait olduğunu, kişilik hakkı unsurlarının DeneyenlerBilir tarafından kullanılmasının yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarına tecavüz teşkil etmediğini kabul ve beyan eder.

5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

5.1

İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işbirliği karşılığında Kullanıcı’nın yaptığı paylaşımda yer alan link içinden yapılan alışverişler için ödenecek komisyon bedeli, her ürün için DeneyenlerBilir web sitesinde yayımlanan ürün komisyonları, her ürünün KDV hariç satış fiyatı üzerinden hesaplanır. Yine DeneyenlerBilir web sitesinde ürünlerin komisyon tutarları, ürünler ile birlikte yayımlanır. DeneyenlerBilir, önceden yazılı olarak duyurmak şartıyla buradaki komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

5.2

Kullanıcının hakedişi 250 TL’ye ulaştığında sistemden kendisine e-posta yolu ile hakedişi oluştuğunu ve ödeme yapılacağı bilgisi gelir.

5.3

Kullanıcının komisyon tutarının hesaplanması şu şekilde gerçekleşir: Belirtilen hakediş kriterleri (iade süreleri gibi) tamamlandıktan sonra 250 TL’ye ulaşan hakediş tutarı BRÜT kazançtır. 250 TL’den Gider Pusulasında yer alacak olan Stopaj tutarı düşülür. Varsa EFT tutarı da komisyondan alınacak şekilde transfer işlemi gerçekleştirilir. Bankanın Kullanıcı’dan tahsil edeceği ve DeneyenlerBilir ile ilgisi olmayan masraflardan DeneyenlerBilir sorumlu tutulamaz. Kullanıcının banka işlemlerinde esas alınacak hesap detayları, üyelikte vermiş olduğu bilgilerdir. Bu bilgilerin güncel olmamasından kaynaklanan farklı banka hesap bilgilerine gönderilen tutarların gecikme yaratması veya tekrar eden transfer ücretleri masraflarından DeneyenlerBilir sorumlu değildir, Kullanıcı’nın hakkediş ücretinden düşülür.

5.4

Kullanıcı Tüzel kişilik veya Vergi Mükellefi olabilir.
5.4.1. Tüzel kişilik ise, işbu sözleşme ile vermiş olduğu hizmet karşılığı tutar için DeneyenlerBilir kendisine Gider Pusulası düzenleyecektir. Kullanıcı, kendisine e-posta yoluyla gelen gider pusulasını imzalayarak e-posta ile DeneyenlerBilir’e iletilecektir. Duyurulan süre içerisinde itiraz etmez yahut herhangi bir işlem yapmaz ise Gider Pusulası Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacak ve Kullanıcı başkaca hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. Satışlardan elde ettiği komisyon tutarının ilgili vergi mevzuatları gereğince belirli bir tutara ulaştıktan sonra Kullanıcı’yı Gelir vergisi mükellefi kılması ve Kullanıcı’nın buna uygun davranması, ilgili vergi ödemelerini gerçekleştirmesi sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır, DeneyenlerBilir’in herhangi bir tarafa herhangi bir sorumluluğu veya teminatı bulunmamaktadır.
5.4.2. Şirket ise, işbu sözleşme ile vermiş olduğu hizmet karşılığı tutar için DeneyenlerBilir’in kendisine bildirdiği tutar üzerinden fatura kesecektir. Kullanıcı, kestiği bu faturayı e-posta yoluyla DeneyenlerBilir’e iletecektir. Kullanıcı Efatura sisteminde ise kestiği fatura DeneyenlerBilir’e otomatik olarak düşecektir. Faturanın kabulü sebebiyle herhangi bir zarar meydana geldiği takdirde, Kullanıcı bu zarardan bizzat sorumlu olduğunu, DeneyenlerBilir’in hiçbir surette sorumluluğu bulunmadığını, DeneyenlerBilir’in geçmiş ve geleceğe yönelik en geniş anlamda gayrikabili rücu ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5

Şirket ise, işbu sözleşme ile vermiş olduğu hizmet karşılığı tutar için DeneyenlerBilir’in kendisine bildirdiği tutar üzerinden fatura kesecektir. Kullanıcı, kestiği bu faturayı e-posta yoluyla DeneyenlerBilir’e iletecektir. Kullanıcı Efatura sisteminde ise kestiği fatura DeneyenlerBilir’e otomatik olarak düşecektir. Faturanın kabulü sebebiyle herhangi bir zarar meydana geldiği takdirde, Kullanıcı bu zarardan bizzat sorumlu olduğunu, DeneyenlerBilir’in hiçbir surette sorumluluğu bulunmadığını, DeneyenlerBilir’in geçmiş ve geleceğe yönelik en geniş anlamda gayrikabili rücu ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6

Ödemeler, 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. ve 5.5. maddede belirtilen koşullara uygun olarak Sözleşme konusu hizmetin tamamlanması ve düzenlenecek faturaların/imzalı Gider Pusulalarının DeneyenlerBilir tarafından kabul ve kayıtlara alınmasını müteakip 30 günlük vadeyi takip eden DeneyenlerBilir’in ilk ödeme gününde yapılacaktır.

6. CEZAİ ŞART

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin sona ereceği tarihe kadar Sözleşme’deki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde DeneyenlerBilir işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, sözleşme bedeli tutarında cezai şartı talep edebilecektir. Taraflar, işbu maddede belirtilen cezai şart meblağının (i) adil ve hakkaniyete uygun olduğunu; (ii) iptalini ve tenkisini talep etmeyeceklerini ve (iii) taraflar arasında karşılıklı olarak kabul edilmiş olması nedeniyle fahiş olduğu gerekçesiyle iptal ve tenkisini talep etme hakkından peşinen feragat ettiklerini açıkça kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. FİKRİ HAKLAR

7.1

Kullanıcı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer Kanunlardan doğan her türlü fikri, mali ve sınai mülkiyet hakkını DeneyenlerBilir devir ve temlik etmiştir/etmeyi taahhüt etmiştir. Kullanıcı, hizmetler kapsamındaki içerik ve diğer tüm belgelerde veyahut bir kısmında hiçbir hak iddiasında bulunamayacağı gibi ilgili içeriği kullanamaz, üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcı DeneyenlerBilir’e , kendisi tarafından veya kendisi adına oluşturulan hizmetler kapsamında doğan fikri mülkiyet haklarında herhangi birine ve tümüne (şimdiki ve gelecekteki görevlendirme vasıtasıyla) tam mülkiyet garantisi verir. Kullanıcı, hizmetlerdeki bu hakları barındıran tüm materyallerin mevcut ve gelecekteki fikri mülkiyet haklarının yazılı ve geçerli bir tayinini Hizmetlere katkısı olan ilgili kişilerden devraldığını/devralacağını DeneyenlerBilir’e taahhüt eder.

7.2

Taraflar, Kullanıcı’nın hizmetlerin ifası için katkıda bulunduğu her nevi içeriğin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen, her ne nam altında olursa olsun, en geniş ölçüler içinde sayı, ülke, coğrafi alan (güneş sistemi ve tüm kainat kapsamında), süre, format, iletim teknolojisi, kullanım şekli ile sınırlandırılmaksızın, her türlü yayın, ses ve görüntü nakline yarayan mevcut veya gelecekte mevcut olacak her tür vasıta ile umuma iletim, yayma, gösterim, işleme, çoğaltma mali haklarının ve format ve isim haklarının, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 13, 14, 15 ve 16. maddelerinde düzenlenen manevi hakları ve üçüncü kişilere devir hakkı da dahil olmak üzere mutlak suretle ve münhasıran DeneyenlerBilir’e ait olduğu/olacağı hususunda mutabıktırlar. Kullanıcı hizmetlerin tümünde veyahut bir kısmında hiçbir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hizmetler neticesinde ortaya çıkacak ve Fikri Mülkiyet hakkına konu olacak hiçbir yapımı, eseri vs. kullanamaz ve üçüncü kişilere kullandıramaz.

7.3

Kullanıcı, hizmetlerde (hizmetlerin bir bölümünde, parçasında ve/veya tamamında) ortaya çıkacak; her türlü eser ile sesi, görüntüsü, sözlü veya sözsüz her türden icrası, yorumu, doğaçlamasının tamamının veya belli bölümlerinin, DeneyenlerBilir’in istediği üçüncü şahıs veya şirketlerle anlaşarak, en geniş anlamda ve süre, sayı, alan, çoğrafi bölge, teknik format (film şeridi, manyetik bant, DVD, VCD, CD, MP3, video kaset, CD-ROM Lazer Disk, Bilgisayar Ortamı, her türlü mekanik çoğaltma vb.) sınırlaması olmaksızın, DeneyenlerBilir’in istediği şekil ve formatta her türlü kayıt, kullanım, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, radyo ve televizyon ile yayın, kiralama, ödünç verme, bilgisayar ve internet ortamlarından satış ve umuma arz haklarının, her türlü mecrada umuma arz, satış ve pazarlama haklarının; komşu haklarının ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda ve özellikle aynı kanunun 80. maddesinde belirtilen hakların (bu haklardan kendisine ait olanların), bu hakların başkalarına da kısmen veya tamamen devri haklarının, herhangi bir süre, sayı, ülke ve bölge sınırı olmaksızın (Türkiye, uluslararası platform, dünya, güneş sistemi ve tüm kainat dahil) ve başkaca bir bedel talebi olmaksızın münhasıran DeneyenlerBilir’e ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4

Kullanıcı, işbu madde 7 kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası açısından ve DeneyenlerBilir’in mali, manevi ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden dolayı işbu Sözleşme’de öngörülen ödemeler haricinde DeneyenlerBilir’den ayrıca herhangi bir alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan ve kabul ile bu hususların gerekli kıldığı ve/veya kılacağı tüm hukuki işlemleri de yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.5

Kullanıcı, DeneyenlerBilir’in hizmetlerle ilgili Kişilik Haklarını (Kullanıcı’nın adı, soyadı, şöhreti, görünümü, benzeri, imajı, fiziki özellikleri, imzası, kendi el yazısı, sesi, sembolü ve kişiliğinin diğer özel unsurları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere kişilik hakları kapsamındaki her türlü unsur dahildir) kullanmasına muvafakat ettiğini, DeneyenlerBilir’in kullanımlarının hiçbir surette hukuka aykırılık oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6

Yukarıdaki hakların ve yükümlülüklerin tamamı işbu anlaşmanın feshinden sonra da tam olarak yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam edecektir.

8. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

8.1

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin olağan süresince Gizli Bilgilere erişimi olduğunu kabul eder. İşbu Sözleşme süresi içinde ve işbu anlaşmanın feshinden sonra (her halükarda bunun meydana gelmesi durumunda) Kullanıcı, hizmetlerin sağlanmasına ilişkin aşağıdakileri yapmayacaktır: i) işbu Anlaşma süresince Hizmet Veren’e gizli olarak verilen veya ifşa edilen DeneyenlerBilir ve DeneyenlerBilir’in anlaşmalı olduğu markaların müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve memurlarının dahil olduğu taraflara ait herhangi bir Gizli Bilgiyi; ii) kendi amaçları ya da herhangi bir kişi, şirket, grup şirketi, kurum ya da kuruluşun amaçları için kullanmayacak, iii) herhangi bir kişiye, şirkete, grup şirketine, kurum veya kuruluşa açıklamayacak, iv) DeneyenlerBilir’in yazılı iznini almaksızın; halen bildiği ya da çalışmaları sırasında öğrendiği, DeneyenlerBilir’in işleri, finansal durumu, sırları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir gizli bilgiyi veya DeneyenlerBilir’in almakta olduğu her nevi ücret ile niteliği her ne olursa olsun elde ettiği menfaatleri üçüncü kişilere açıklamayacak ve bu tür bilgilerin açıklanmasını önleyecektir. İşbu gizlilik yükümlüğü Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse de yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.2

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DeneyenlerBilir işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DeneyenlerBilir’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.3

İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmesi nedenleri ile ortaya doğrudan ve/veya dolaylı olarak bir zarar gelmesi halinde sorumluluk münhasıran Kullanıcı’na ait olacak olup, böyle bir durumda DeneyenlerBilir, üçüncü kişilerin uğradığı/uğrayabileceği zararlardan ve hak taleplerinden ari tutulacaktır.

8.4

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin hukuka aykırılığı vb. başkaca herhangi bir sebeple DeneyenlerBilir’e karşı hukuki yollara başvurduğu takdirde, DeneyenlerBilir tarafından ödenecek tazminatın toplam tutarı, hiçbir durumda, işbu sözleşme sebebi ile Kullanıcı’na ödenen bir yıllık toplam bedelin % 10'unu geçmeyecektir. Kullanıcı DeneyenlerBilir’in her ne surette olursa olsun dolaylı zararlardan sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5

DeneyenlerBilir tarafından Kullanıcı’na yapılacak duyurulara istinaden DeneyenlerBilir bu sözleşmedeki şartları değiştirebilecek ve/veya yeni şartlar getirebilecektir. Bu kapsamda Kullanıcı değiştirilen ve/veya yeni şartlar getirilen bu yükümlülükleri yerine getireceğini ve anılan yükümlülüklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6

Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında öğrendiği veya herhangi bir şekilde elde ettikleri her türlü kişisel veriyi, işbu Sözleşme kapsamındaki işin gereğinin yerine getirilmesi için gerekenler dışında, DeneyenlerBilir’den önceden alınmış açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecektir ve işbu Sözleşme’nin amacı dışında kullanmayacaktır. Bu kapsamda, Kullanıcı’nın kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve işlenmesine ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde, DeneyenlerBilir’in uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde tahtında düzenlenen yükümlülük, Sözleşme sona erdikten sonra da devam edecektir.

8.7

DeneyenlerBilir, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi önceden bildirimde bulunarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadarki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Kullanıcı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

8.8

DeneyenlerBilir işbu Sözleşme’yi gerekçesiz, herhangi bir tazminat ve/veya cezai şart ödemeksizin feshedebilecektir.

8.9

Taraflar’ın işbu Sözleşme tahtındaki haklardan herhangi birinin kullanılmaması veya bunların kullanılmasının ertelenmesi haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.

8.10

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir zamanda herhangi bir mahkeme ya da yetkili idari organ tarafından geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz bulunması durumunda, bu tür bir geçersizlik, yasa dışılık ya da uygulanamazlık hali; tam olarak yürürlükte kalacak ve geçerli olacak işbu Sözleşme’nin diğer hükümlerini etkilemez.

8.11

Taraflar, yetkilendirdikleri kişiler arasında gerçekleştirilecek mail ortamı dahil tüm yazışmaların bağlayıcı olduğunu, bu yazışmalarda mutabık kalınan hususların işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olacağını ve bunlara herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.12

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.13

Kullanıcı, DeneyenlerBilir’den yazılı onay almadan işbu Sözleşme kapsamındaki haklarının ya da yükümlülüklerinin herhangi birini devredemez ve/veya temlik edemez.

8.14

8 (sekiz) maddeden ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Kullanıcı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve 06/23/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MUVAFAKATNAME

Ben _______________. KULLANICI olarak işbu Sözleşme’deki hizmetleri sunma konusunda gerekli şartları sağladığımı, Sözleşme ve eklerini okudum, inceledim, aleyhe olan hususlar bakımından DeneyenlerBilir tarafından bilgilendirildim, hür irademle ve herhangi bir baskı altında olmaksızın Sözleşme’deki tüm yükümlülükleri ve aleyhe hususları kabul ediyorum.

KARACA ZÜCCACİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak “Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Karaca” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar belirtilmiştir.

Kişisel verilerinizin gelecekteki işbirlikleri için Şirketimiz ile paylaşılmasına açık rıza vermeniz halinde, tarafımızca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla bu metinde belirtildiği şekilde işlenebilecektir.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Karaca Kulüp’e üye olurken iş ortağımız olan Fuagra Reklam Bilişim Organizasyon Yayıncılık ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“DeneyenlerBilir”) ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, açık rızanız olması halinde gelecekteki işbirlikleri için Şirketimiz ile paylaşılacaktır. DeneyenlerBilir tarafından Şirketimize aktarılmış olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi : İsim, soyisim, TC kimlik numarası.

Hesap Verileri : Instagram, Youtube, Tiktok, Twitch, Snapchat ve Facebook kullanıcı adı, takipçi ve takip edilenler sayısı, profil fotoğrafı, paylaşılan içerik sayısı, Instagram bio, paylaşılan ve arşivlenmiş aleni içerikler, alıntılar (caption), bahisler (mentions), hashtagler ve bu içeriklere erişim bilgileri, içeriklerinize ilişkin istatistiki bilgiler, aleni beğeni, yorum ve görülme sayıları, içerikle etkileşime giren kişi listesi, belli bir hesabı takip eden kişi listesi, belirli bir içeriğe yapılan etkileşimler, link tıklamaları, erişim ve kaydetme sayıları, içeriğinizde yer alan obje tipleri, kullanıcı adı, hesap ve kanal IDleri.

İletişim Verisi : Telefon numarası, adres ve e-posta adresi.

Finansal Veri : Banka hesap bilgileri, hesap adı, hesap tipi, IBAN.

Diğer Veriler : Karaca Kulüp’e üye olarak Karaca markasının tanıtımı için verdiğiniz hizmet kapsamında tarafınızdan talep edilen ve DeneyenlerBilir ile aranızda akdedilmiş olan İşbirliği Sözleşmesinde tanımlanan İçerik kapsamında,

  • Kendinize ait veya İçerik kapsamında üretilen videolar, story’ler ve postlar’da yer alan size ve aile fertleriniz, çocuklarınız, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere bunlara ait ses ve görüntü kayıtları ve mevcutsa lokasyon verileri,
  • İşbirliği Sözleşmeniz kapsamında Sosyal Medya Mecralarında yer alan her türlü veriniz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

  • Sizinle iletişim kurabilmek,
  • Markamızın farklı projelerinde potansiyel işbirlikleri ve ticari ilişki kurabilmek (İşbirlikleri: İçerik oluşturma, sahip olunan sosyal medya mecralarında içerik yayınlama, yorum yapma veya beğenme gibi çevrimiçi etkileşimleri, dijital pazarlama, dijital içerik dağıtımını içerebilir ancak projeden projeye farklılık gösterebilecek olup burada sayılanlarla sınırlı değildir),
  • İçeriklerinizin istatistiklerini ölçerek, yapılan reklam aktivitesinin performansını değerlendirmek,
  • Hedef kitlenizi ölçmek ve markamızın dijital pazarlamasındaki etkinliğinizi değerlendirmek,
  • Yaratıcı performansınızı ve gelecekteki projelerle olan uyumunuzu değerlendirmek,
  • Şikâyet ve sorularınızı yanıtlamak için Şirket ile aranızdaki iletişimin sağlanması,
  • Elektronik ortamda gerçekleşen sözleşme ve onay süreçlerinin takibi ve geçerliliğinin kuvvetlendirilmesi,
  • Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
  • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,
  • Veri tabanlarının oluşturulması,
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

Kişisel verileriniz, KVKK madde 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Karaca Kulüp projesi kapsamında üyelik oluştururken DeneyenlerBilir ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ve ilgili proje kapsamında markamızın tanıtımı için yürütmüş olduğunuz faaliyet kapsamında elde edilen istatistiksel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde (açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak) iş ortağımız olan DeneyenlerBilir tarafından Şirketimiz ile paylaşılacak olup, kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde temin ederek işlediğimizi bildiririz. Kişisel verileriniz iş ortağımız olan DeneyenlerBilir tarafından Şirketimiz ile paylaşılabileceği gibi, tarafınızca alenileştirilmiş olan kişisel verileriniz doğrudan sizden veya internet ve sosyal medya mecralarından temin edilebilecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, hizmet sağlayıcılar ve sunucular, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler sizinle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

Ek olarak, ilgili mevzuat kapsamında bilgi verme yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve yasal haklarımızın kullanılması için talep halinde kamu otoriteleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir.

Ayrıca kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde veri tekilleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Karaca’nın bağlı bulunduğu Karaca Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Karaca Home Collection Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Emsan Mutfak Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Homend Dayanıklı Tüketim Cihazları San. ve Tic. A.Ş., Cookplus E Ticaret A.Ş. ve Mars Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile paylaşılmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin söz konusu olduğu şirket içi idari amaçlar için Karaca Grup içerisinde yukarıda adı geçen şirketlerimiz arasında kişisel veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almakta olup, alınan başlıca tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

  • Şirket bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
  • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
  • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
  • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
  • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
  • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
  • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
  • Şirket tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
  • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
  • Şirket tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

6. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Karaca tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Karaca’ya daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine, https://www.karaca.com/bilgilendirme/kvkk-form-s2 linkinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz. Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir, bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Ayrıntılı bilgi için https://www.karaca.com/bilgilendirme/kisisel-veri-islenmesi-politikasi-k adresinde yer alan KVKK Politikamızı inceleyebilirsiniz.